Lelujen turvallisuustodistus

Jokaisen CustomePlushMakerilla valmistamamme pehmolelun turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää.

Meillä on aina asenne lasten lelujen turvallisuus etusijalla, tiukka laadunvalvonta ja pitkäaikaisen kumppanuuden ylläpitäminen. Pyrimme parhaalla mahdollisella tavalla varmistamaan, että sinä ja lapsesi pysytte turvassa lelujemme kanssa.

EN71 / ASTM / CPSIA / ISO8124 testaus ja ikäsopivuus 

Kaikkien pehmopehmoisten eläinlelujen sopivuus on testattu kaiken ikäisille. Tämä tarkoittaa, että ellei erityistä turvallisuussuositusta tai soveltuvuusviestiä ole, pehmopehmoinen pehmolelu on turvallinen kaikenikäisille, syntymästä 100-vuotiaille ja sitä vanhemmille. 

  Toy Safety CertificateEurooppalainen leluturvallisuustestausstandardi

EN 71-1 Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet

Tässä osassa määritellään turvallisuustekniset vaatimukset ja testausmenetelmät eri ikäryhmien lelujen mekaanisille ja fysikaalisille ominaisuuksille vastasyntyneistä vauvoista 14-vuotiaisiin lapsiin sekä pakkaus-, merkintä- ja käyttöohjeet.

EN 71-2 Palamiskyky

Tässä osassa määritellään kaikissa leluissa kiellettyjen syttyvien materiaalien tyypit ja joidenkin pienten tulenlähteiden lelujen palamiskykyä koskevat vaatimukset. Viiden lelumateriaalin syttyvyysvaatimukset ja testausmenetelmät määritellään yksityiskohtaisesti.

EN 71-3 Tiettyjen elementtien siirto

Tässä osassa määritellään kuljetettavien elementtien (antimoni, arseeni, barium, kadmium, kromi, lyijy, elohopea, tina) enimmäisrajat ja testausmenetelmät lelujen osissa tai materiaaleissa.

EN 71-4 Kokeelliset lelut kemiaan ja siihen liittyviin toimintoihin

Tässä osassa määritellään kokeellisten lelujen turvallisuustekniset vaatimukset tiettyjä kemikaaleja ja niihin liittyviä toimintoja varten.

EN 71-5 Kemialliset lelut (paitsi kemiallisiin kokeisiin tarkoitetut lelut)

Tässä osassa määritellään muiden kemiallisten lelujen turvallisuustekniset vaatimukset, lukuun ottamatta kemiallisia ja niihin liittyviä kokeellisia leluja.

FI 71-6 Ikävaroituksen tarrasymboli

Tämä osa määrittää pääasiassa lelujen etiketin symbolin - ikävaroituksen, mukaan lukien kuva ja sen merkitys.

EN 71-7 Sormimaali – Tekniset vaatimukset ja testausmenetelmät

Tässä osassa määritellään tietyn sormimaalin turvallisuustekniset vaatimukset ja testausmenetelmät.

EN 71-8 Swing, liukumäki ja vastaavat lelut sisä- tai ulkokäyttöön

Tässä osassa määritellään tietyissä perheissä sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitettujen keinujen, liukumäkien ja vastaavien lelujen turvallisuustekniset vaatimukset ja testausmenetelmät, pääasiassa mekaanisesti ja fysikaalisesti.

EN 71-9 Orgaanisten yhdisteiden yleiset vaatimukset

EN 71-10 Orgaanisten yhdisteiden näytteiden valmistelu ja uuttaminen

EN 71-11 Orgaanisten yhdisteiden analyysimenetelmät

Vaatimukset asetetaan EN 71-9 -standardille joillekin orgaanisille kemiallisille yhdisteille, jotka kulkeutuvat tai sisältyvät leluihin ja lelumateriaaleihin. Standardin piiriin kuuluvia tuotteita ovat alle 3-vuotiaille lapsille suunnitellut lelut (koska lapset voivat pureskella näitä leluja suussa), sekä vanhemmille lapsille (nämä tuotteet voivat joutua kosketuksiin lasten suun, ihon tai lasten voi hengittää.) EN 71-9 määrittelee lueteltujen orgaanisten yhdisteiden ylärajan. Standardeja tulee lukea yhdessä standardien EN 71-10 ja EN 71-11 kanssa, koska nämä kaksi standardikokonaisuutta keskittyvät näytteiden valmisteluun ja uutteen sekä niiden vastaaviin analyysimenetelmiin.

Toy Safety Certificate custom plush toy

BS 5665 (British Standards Institute)

DIN EN 71 (Saksan standardointilaitos)

NF EN 71 (Ranskan standardointilaitos)

Nämä kolme standardia on jaettu kolmeen osaan: mekaaninen ja fyysinen suorituskyky, palamiskyky ja tiettyjen elementtien siirtyminen. Niin kauan kuin ne läpäisevät EN 71 -testin vaatimukset, ne täyttävät näiden kolmen standardin vaatimukset. Ensimmäistä ja toista osaa pidetään yleensä kokonaistestinä, ja kolmas osa on sama kuin EN 71-3.

EN 1122:2001 EU:n tarkastusstandardi muovien kadmiumpitoisuudelle

Tämä osa voidaan testata asiakkaan vaatimusten mukaan.

Toy Safety Certificate custom stuffed animals

EN 71-3 Kemiallisen testauksen vaatimukset

Testiosion valinta:

Testattavien laboratorionäytteiden on oltava myyntikunnossa tai lelujen myyntikunnossa. Testiosa on poistettava erillisen lelunäytteen esteettömästä osasta , eli lelussa voidaan yhdistää sama materiaali kuin erillinen testiosa, mutta muuta lelunäytettä ei voida käyttää. Testiosasto ei saa sisältää useampaa kuin yhtä materiaalia tai useampaa kuin yhtä väriä, elleivät fysikaaliset erotusmenetelmät salli eroteltujen näytteiden muodostumista, kuten pistevärjäys, painetut kankaat tai rajoitetun painon vuoksi.
Alle 10 mg:n materiaalin testiosaa ei testata. Jos näytteen paino on riittämätön, pyydä asiakasta testin tarkkuuden varmistamiseksi toimittaa testinäytteen raaka-aineet tai toimittaa useita näytesarjoja.

Testiosan luokitus (9 luokkaa):

Toy-Safety-Certificate-plush-toy

Seuraavat lelumateriaalien osien siirrot sisältyvät tämän osan vaatimuksiin:
1. Maalit, lakat, nitroselluloosat, painovärit, polymeeripinnoitteet ja niiden kaltaiset pinnoitteet;
2. Polymeerimateriaalit ja niiden kaltaiset materiaalit, mukaan lukien laminoidut materiaalit, jotka on vahvistettu tekstiileillä tai ilman, mutta ei muita tekstiilejä;
3. Paperi ja pahvi;
4. Luonnolliset tai synteettiset tekstiilit;
5. Lasi/keraamiset/metallimateriaalit: Näitä materiaaleja ei tarvitse testata, jos ne ovat kokonaan pinnoitteen peitossa ja ne on määritelty EN 71-1:n mukaisiksi saavuttamattomiksi. Jos materiaali on osittain pinnoitteen peitossa ja pintaan pääsee edelleen käsiksi, poista pinnoite ensin ja testaa lelu ja sen osat.
6. Muut materiaalit, myös voimakkaasti värjätyt (esim. puu, kuitulevy, pahvi, luu ja nahka);
7. Materiaalit jälkien jättämiseen (kuten grafiitti lyijykynissä ja nestemäinen muste kynissä);
8. Pehmeät muovailumateriaalit, mukaan lukien muovailusavi ja -geeli;
9. Maalit, mukaan lukien sormimaalit, lakat, nitromaalit, lasitteet ja vastaavat materiaalit kiinteässä tai nestemäisessä muodossa leluille.

Huomio: EN 71-3 ei sisällä tiettyjä leluja ja lelujen osia, jotka Niiden saavutettavuus, toiminta, laatu, koko tai muut ominaisuudet sulkevat selvästi pois imemisen, nuolemisen tai nielemisen aiheuttaman vaaran, kun otetaan huomioon lapsen normaali ja ennakoitavissa oleva käyttäytyminen. Seuraavia ohjeita sovelletaan imemisen, nuolemisen tai nielemisen laajuuden määrittämiseen:

  •  Kaikki ruoka-/suunkosketuslelut, kosmeettiset lelut ja kirjoitusvälineet, jotka kuuluvat leluluokkaan;
  • Lelut alle 6-vuotiaille lapsille, eli kaikki käsiksipäästävät osat ja osat, jotka voivat joutua kosketuksiin suun kanssa.

Toy Safety Certificate Qualified plush toys

American Society for Testing and Materials ASTM F963

Mikä on ASTM-standardi?

ASTM-standardit ovat ASTM Internationalin kehittämiä ja julkaisemia asiakirjoja. ASTM:n täydellinen muoto on American Society for Testing and Materials, tämän organisaation edeltäjä. Vaikka nämä standardit ovat vapaaehtoisia, niihin viitataan usein, ne lainataan ja sisällytetään koodeihin, määräyksiin ja lakeihin ympäri maailmaa.

ASTM F963-17:

Leluturvallisuusstandardi ASTM F963 on tarkistettu, nykyinen ASTM F963-17: Toy Safety Standard Consumer Safety Specification -versio on tarkistettu ja korvaa vuoden 2016 painoksen, ASTM F963 on pakollinen. ASTM F963-17 -testimenetelmä kattaa lelujen testauksen niiden sovelluksen ja sopivan ikäryhmän määrittämiseksi. Eri lelujen mahdolliset vaarat selitetään yksityiskohtaisesti ja annetaan parannusehdotuksia. Menetelmällä tunnistetaan vaarojen luonne ja lasten luonnollinen taipumus selviytyä niistä, ja menetelmä kattaa lelujen tehokkaan pakkaamisen ja kuljetuksen.

Leluturvallisuus ASTM F963-17 -testimenetelmä:

Ohjeiden lisäksi ASTM F963-17 sisältää testausmenetelmiä alle 14-vuotiaiden lasten leluille. Koska lelujen komponentit ja käyttötarkoitukset vaihtelevat, asiakirja kattaa erilaiset materiaalit, joita koskevat turvallisuusvaatimukset.

 ASTM F963-17 -testit sisältävät seuraavat:

  •  Kemialliset ja raskasmetallirajoitukset
  •  Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet
  •  Sähköturvallisuus
  •  Pienet osat
  •  Syttyvyys

 

 

 

 

Toy Safety Certificate stuffed animals

      Kemialliset ja raskasmetallirajoitukset:

ASTM F963-17 kattaa testimenetelmät, joilla pyritään varmistamaan, että raskasmetallien ja muiden rajoitettujen aineiden pitoisuus leluissa, niiden materiaaleissa tai osissa ei ylitä asetettuja rajoja.

Näitä aineita ovat lyijy, kadmium ja ftalaatit. Tuotteet ja materiaalit, jotka sisältävät liikaa rajoitettuja aineita (eli ylittävät asetetun rajan), eivät täytä ASTM F963-17:n vaatimuksia. Toisin kuin EN71-3, ASTMF963 lisää kokonaislyijytestin, mutta materiaalille tarvitaan vain pintapinnoite.

      Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet:

ASTM F963-17 määrittelee lelujen mekaaniset ja fyysiset vaatimukset. Esimerkiksi terävät kärjet, pienet osat, irrotettavat osat jne. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat suoraan lelujen suunnitteluun, koska elementit täytyy toteuttaa piirustuspöydällä ASTM F963-17:n mukaisiksi. Fysikaalisia ja mekaanisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset sisältävät pääasiassa iskutestin, pudotustestin, osien poiston vetokokeen, painetestin, taipumatestin ja niin edelleen. Tuotteet, joiden rakenne ei ole luonnostaan ​​vaatimusten mukainen, eivät yksinkertaisesti läpäise ASTM F963-17:ää.

      Sähköturvallisuus

Standardi kattaa myös sähköturvallisuuteen liittyvät vaatimukset, koska osa lasten leluista sisältää sähkökomponentteja tai paristoja. Siksi on tärkeää, että nämä komponentit eivät itsessään vahingoita niitä käyttäviä lapsia.
ASTM F963-17:n sähköturvallisuusnäkökohdat voivat vaikuttaa piirilevyyn ja kytkentäkaavioon. Nämä on otettava huomioon lelun suunnitteluvaiheessa.

     Pienet osat

ASTM F963-17 kattaa vaatimukset pienille esineille ja pienille osille, jotka on testattava pakollisesti CPSC:n hyväksymässä laboratoriossa.
Pieniä osia koskevat vaatimukset koskevat pehmolelujen helmiä, nappeja ja muovisilmiä. Se vaikuttaa myös osiin, jotka lapset voivat poistaa, purkaa tai erottaa - mikä puolestaan ​​voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

     Syttyvä

Jotkut lelut on testattava sen varmistamiseksi, että ne eivät ole liian syttyviä. Tulipalon jälkeen lelun itsestään syttymisnopeuden pääakselilla tulee olla alle 2,5 mm/s, jotta vältytään siltä, ​​kun lapset leikkivät lämmön tai tulen lähteiden lähellä.

Toy Safety Certificate- custom plush toy- Cotton doll safety testing certificate      Puuvillanuken turvallisuustestitodistus