Miksi pehmolelut ovat niin tärkeitä lapsille?

Lapset tutkivat tuntematonta maailmaa aina leikkimällä, tämän prosessin aikana leluista tulee korvaamaton lisäväline ja erottamaton osa heidän onnellista lapsuuttaan. "Leikkiminen" on silta, joka yhdistää lapset ja ulkomaailman. Leikkimisprosessissa se ei ainoastaan ​​auta lapsia löytämään itseään ja tutkimaan ongelmia, vaan myös tyydyttämään heidän luontaista uteliaisuuttaan, ja se antaa heille mahdollisuuden ilmaista omia näkemyksiään ja asenteitaan asioihin. Tästä syystä lelut ovat lapsen lähin kumppani ja paras opettaja.

Why are plush toys so important for children

Lelujen rooli lasten kasvun edistäjänä

1. Edistää lasten havaintokyvyn parantamista

Havaintokyky on lasten kykyä ymmärtää ulkoisia asioita, mikä on tärkein tapa lisätä tietoa. Varhaislapsuudessa, koska puhekyky on vielä suhteellisen heikko, lapset voivat saada tietoonsa pääasiassa aistihavainnon kautta saatua kuvatietoa. Lelut stimuloivat lapsia koskettelemaan eri aisteilla eloisilla ja liioitelluilla kuvillaan ja kirkkailla väreillä. Leluilla Lapset altistuvat kontaktiprosessissa kaikenlaisille leluille, jotka on valmistettu samasta materiaalista, vahvistavat aistihavaintoa ja havainnointikykyä sekä edistävät havainnointikykyä. Kun lapset joutuvat kosketuksiin lelujen kanssa, he altistuvat kaikenlaisille leluille katsomalla, kuulemalla, maistelemalla ja koskettamalla. Eri materiaaleista valmistetut lelut vahvistavat aistihavaintoa ja havainnointikykyä.           

Why are plush toys so important for children- kids and stuffed toys 

2. Edistää lasten kielen kehitystä

Lelut ovat väline lapsille ilmaista itseään. Verrattuna yhteiskunnan perinteiseen kielen symbolijärjestelmään, leluja pidetään lapsille sopivampana kielenä. Lelut ovat "sanaton kirja", joka muistuttaa enemmän "oppikirjaa" tai avoimia "oppikirjoja", jotka antavat opiskelijoille runsaasti tilaa itsenäiselle rakentamiselle ja mielikuvitukselle, stimuloivat lasten ilmaisuhalua ja luovat sopivan kieliympäristön lasten vapaalle. ilmaisu. Esimerkiksi lasten lelujen ja leikkimenetelmien vaihto saa heidän kielensä kehittymään huomaamattomasti. Lapsilla on myös paljon "self talk" -ilmiötä koskettaessaan leluja. Toinen esimerkki, kun lapset leikkivät pehmoleluilla , he pitävät sitä keskusteluobjektina, jota voi itse ohjata, ja luonnollisesti puhuvat sille: "Vauva olet niin ihana! Aion kertoa sinulle tarinan. Kuuntele tarkkaan ! " Lapset voivat käyttää omaa kieltään vapaasti omien toiveidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan ja täysin osoittaa suullista ilmaisukykyään teeskennellyssä identiteetissä murehtimatta siitä, ovatko he oikeassa vai eivät, ja tarvitseeko niitä korjata. Tällä tavoin lapset leikkiessään erilaisilla leluilla vaihtavat kieltään luovasti tietyn havainnon ja toiminnan avulla ja käyttävät elävää kieltä, kehittäen siten kognitiota ja ymmärrystä todellisesta maailmasta, joka on rakennettu kielen avulla. Siksi voidaan sanoa, että lelut ovat lasten kielen kehityksen kantajia. 

Why are plush toys so important for children- kids and stuffed animals

3. Edistää lasten mielikuvituksen kehittymistä

Virtuaalinen tai symbolinen on lelujen yleinen ominaisuus. Kun "teeskentely" on symboli, ne tarjoavat lapsille täyden vapauden tai tilaa mielikuvitukselle. Yleinen ilmiö lelujen kanssa kosketuksissa on, että lapset usein korvaavat tavaroita tai ihmisiä tavaroilla, mikä tarkoittaa, että he pitävät leluja todellisina esineinä tai ihmisinä tosielämässä. Luovat lelut, kuten robotit, barbie-nuket ja pehmolelut , voivat simuloida paremmin lasten mielikuvitusta. Lapset käyttävät olemassa olevaa elämänkokemustaan pelitilanteiden luomiseen ja mielikuvituksellisten pelien kehittämiseen, kieltenoppimiseen, tarinoiden luomiseen jne. Nämä toiminnot voivat herättää lasten kiinnostusta ja rikastuttaa heidän mielikuvitustaan.

Why are plush toys so important for children- Puppy family plush toy

4. Edistää lasten fyysisen ja henkisen terveyden kehitystä

Lasten kasvuprosessissa kehon toimintojen yleinen kasvu on tärkeä ajanjakso aivojen ja kehon eri perustoimintojen kehittymiselle. Koska lasten elämän laajenemisen ja fyysisten ja henkisten näkökohtien kehittymisen myötä lapset alkoivat osallistua aikuisten sosiaaliseen elämään. Tietojen ja kykyjen puutteen vuoksi he eivät kuitenkaan voi osallistua täysimääräisesti aikuisten toimintaan. Tämä edellyttää, että lapset matkivat aikuisten käyttäytymistä ja toimintaa lelujen ja pelien avulla sekä heijastelevat ympärillään olevaa elämää kuvitteellisissa tilanteissa saadakseen iloa ja tyydytystä. Faktat osoittavat, että lelut voivat edistää lasten psyykkistä kehitystä ja niillä on hyvin läheinen suhde heidän kehitykseensä ja kasvuinsa. Pelien ja lelujen avulla lapset voivat harjoittaa lihaksiaan, toiminnan koordinaatiotaan ja havainnointiaan, he voivat myös laajentaa näköalojaan, lisätä tietämystään, kehittää temperamenttiaan, kehittää kieltään ja parantaa ymmärryskykyään, luovuuttaan, mielikuvitustaan, ajattelukykyään ja esteettistä käsitystään. On erittäin tärkeää kehittää hyviä tapoja ja moraalista laatua, parantaa fyysistä laatua jne. Siksi lelut ovat erittäin tärkeitä edistämään lasten psyykkistä kehitystä ja kasvua. He ovat korvaamattomia kumppaneita kasvu- ja kehitysprosessissa.

Why are plush toys so important for children- family plush toys

Miksi pehmolelut ovat kaikkien näiden erilaisten lelujen joukossa aina ensimmäinen valinta?

1. Turvallisuuden tunne

Voimme usein nähdä, että jotkut lapset pitelevät pehmoleluja tai peittävät peittoja ennen nukahtamista yöllä. Jos he menettävät pehmolelut tai peitot, he tulevat ahdistuneiksi eivätkä pysty nukkumaan. Tämä johtuu siitä, että pehmolelut voivat jossain määrin korvata lasten turvattomuuden. Pehmolelujen koskettaminen voi saada lapset tuntemaan olonsa pehmeäksi ja lämpimäksi. Psykologit uskovat, että kosketus mukaviin asioihin voi edistää lasten emotionaalista kehitystä.

Why are plush toys so important for children- Give children a sense of security

2. Sensorinen kehitys

Pehmeä ja pitkä turkki voi stimuloida lasten tuntoaistia. Kun lapset koskettavat pehmolelua , hieno turkki koskettaa jokaista solua ja hermoa lasten käsissä, mikä ei ainoastaan tuo lapsille iloa, vaan myös hyödyttää lasten kosketusherkkyyttä. Lisäksi lelun muoto ja ulkonäkö voivat stimuloida heidän näköään, ja sähköpehmolelun ääni voi stimuloida lasten kuuloa, auttaa heitä koordinoimaan eri aistireaktioita silmissä, jaloissa, raajoissa, ihossa jne. ottaa yhteyttä ja tunnistaa uusia asioita ulkomaailmassa, mikä on tehokas työkalu auttaa lapsia ymmärtämään maailmaa. 

Why are plush toys so important for children- child playing with stuffed toy

3. Aivojen kehitys

Lasten kehon toimintoja, kuten käsien ja jalkojen koordinaatiota sekä käsien ja silmän koordinaatiota, on kehitettävä asteittain harjoituksen avulla. Lelut ovat täydellinen työkalu, pehmolelut, joiden avulla lapset voivat pitää, leikkiä, matkia ja puhua. Kun lapset leikkivät talossa pehmolelujen kanssa, heidän on luotava tilanne, joka voi stimuloida heidän mielikuvitustaan. Roolipeleissä pehmolelut pelaavat lasten määräämää roolia ja ottavat vastaan ​​lasten heijastamat tunteet. Se on erittäin hyödyllinen aivojen kehitykselle. Siksi pehmoleluista on paljon hyötyä lasten kehon toiminnan ja aivojen kehitykselle.

Why are plush toys so important for children- child holding stuffed toy

Lisäksi pehmoleluista pitävät lapset ovat tarkkaavaisempia, keskittyneempiä ja vähemmän ujoja. Miksi lapset pitävät aina pehmeistä asioista? Koska pehmeiden esineiden koskettaminen voi tuoda mukavuutta ja lämpöä, mikä on hyvin samanlaista kuin äidin suutelemisen, kosketuksen ja halauksen tunne. Lasten lisäksi monilla aikuisilla on myös normaali "pehmeä kiintymys" -kompleksi. Jotkut aikuiset esimerkiksi toivovat saavansa pehmoleluja lahjaksi. jotkut pitävät muhkeasta pyjamasta talvella muiden materiaalien sijaan; Jotkut vanhukset pitävät parempana pehmopeitteistä muiden peittojen sijasta... Näiden tavaroiden avulla he tuntevat olonsa rennommaksi ja mukavammaksi.

Lasten kouluttaminen on iso asia. Vanhemmat voivat käyttää laadukkaita pehmoleluja lasten ohjaamiseen ja kouluttamiseen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Lelujen turvallisuustodistus

6 inspiroivaa täytettyjen eläinten lelutrendiä vuonna 2024