ISO 8124

Kraven i ISO 8124-1:2018 gäller alla leksaker, det vill säga alla produkter eller material som är designade eller tydligt avsedda att användas i lek av barn under 14 år. De är tillämpliga på en leksak som den ursprungligen tas emot av konsumenten och dessutom gäller de efter att en leksak utsätts för rimligt förutsebara förhållanden av normal användning och missbruk om inte annat särskilt anges.

Kraven i detta dokument specificerar acceptabla kriterier för leksakers strukturella egenskaper, såsom form, storlek, kontur, avstånd (t.ex. skallror, små delar, vassa spetsar och kanter, och gångjärnsavstånd) samt acceptabla kriterier för egenskaper som är speciella för vissa kategorier av leksaker (t.ex. maximala kinetiska energivärden för projektiler med icke-fjädrande spetsar och minsta spetsvinklar för vissa åkbara leksaker).

Relaterade länkar:

Leksakssäkerhetscertifikat

Vad du behöver veta om standarder för att testa plyschleksaker

EN71

ASTM

CCPSA

ISO-8124