Varför är plyschleksaker så viktiga för barn

Barn utforskar alltid den okända världen genom att leka, under denna process blir leksaker ett oumbärligt komplement och en oskiljaktig del av deras lyckliga barndom. "Leka" är en bro som förbinder barn och omvärlden. I processen att leka kan det inte bara hjälpa barn att upptäcka sig själva och utforska problem, utan också tillfredsställa deras medfödda nyfikenhet, och det ger dem möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och attityder till saker och ting. Detta är anledningen till att leksaker är den närmaste partnern och den bästa läraren för ett barn.

Why are plush toys so important for children

Leksakernas roll för att främja barns tillväxt

1. Främja förbättring av barns uppfattningsförmåga

Perceptionsförmåga är barnens förmåga att förstå yttre saker, vilket är det främsta sättet att öka kunskapen. I tidig barndom, eftersom talförmågan fortfarande är relativt låg, är informationen som barn kan få främst den bildinformation som erhålls genom sensorisk perception. Leksaker stimulerar barn att röra med olika sinnen med sina livfulla och överdrivna bilder och ljusa färger. Med leksaker I kontaktprocessen utsätts barn för alla typer av leksaker gjorda av samma material som stärker den sensoriska uppfattningen och observationsförmågan, och främjar uppfattningsförmågan Förbättra. Vid kontakt med leksaker utsätts barn för alla typer av leksaker genom att titta, höra, smaka och röra. Leksaker gjorda av olika material stärker den sensoriska perceptionen och observationsförmågan.           

Why are plush toys so important for children- kids and stuffed toys 

2. Främja barns språkutveckling

Leksaker är ett verktyg för barn att uttrycka sig. Jämför med samhällets konventionella språksymbolsystem betraktas leksaker som ett språk som är mer bekvämt för barn. Leksaker är en "ordlös bok", som mer liknar en "kursplan" eller öppna "läroböcker", som ger eleverna ett stort utrymme för självständig konstruktion och fantasi, stimulerar barns uttryckslust och skapar en lämplig språkmiljö för barns fria frihet. uttryck. Till exempel, utbyte av leksaker och lekmetoder mellan barn gör att deras språk utvecklas omärkligt. Barn kommer också att ha mycket "self talk"-fenomen i kontakten med leksaker. Ett annat exempel, när barn leker med plyschleksaker , kommer de att betrakta det som ett konversationsobjekt som kan styras av sig själva, och naturligtvis prata med det: "Baby, du är så underbar! Jag ska berätta en historia för dig. Lyssna noga Barn kan använda sitt eget språk fritt i enlighet med sina egna önskningar och intressen, och fullt ut demonstrera sin muntliga uttrycksförmåga i en låtsad identitet, utan att oroa sig för om de har rätt eller inte, och om de behöver korrigeras. På detta sätt, i processen att leka med olika leksaker, ändrar barn sitt språk kreativt med specifik uppfattning och handling, och använder ett levande språk, och utvecklar därmed kognitionen och förståelsen av den verkliga världen konstruerad med språket som medium. Därför kan man säga att leksaker är bäraren av barns språkutveckling. 

Why are plush toys so important for children- kids and stuffed animals

3. Främja utvecklingen av barns fantasi

Virtuella eller emblematiska är det vanliga kännetecknet för leksaker. Med "låtsas" som symbol ger de barn full frihet eller utrymme för fantasi. Ett vanligt fenomen som pågår under kontakten med leksaker är att barn ofta byter ut saker eller människor med saker, vilket innebär att de betraktar leksaker som verkliga föremål eller människor i verkligheten. Kreativa leksaker som robotar, barbiedockor, plyschleksaker kan bättre simulera barns fantasi. Barn kommer att använda sin befintliga livserfarenhet för att skapa spelsituationer och utveckla fantasifulla spel, bedriva språkinlärning, skapa berättelser, etc., dessa aktiviteter kan i hög grad stimulera barns intresse och berika deras fantasi.

Why are plush toys so important for children- Puppy family plush toy

4. Främja barns fysiska och psykiska hälsoutveckling

I processen för barns tillväxt är den övergripande tillväxten av kroppsfunktioner en viktig period för utvecklingen av olika grundläggande funktioner i hjärnan och kroppen. På grund av den kontinuerliga utvidgningen av omfattningen av barns liv och utvecklingen av fysiska och mentala aspekter, började barn delta i vuxens sociala liv. Men på grund av bristande kunskap och förmåga kan de inte delta fullt ut i vuxenaktiviteter. Detta kräver att barn imiterar vuxnas beteende och handlingar genom leksaker och spel, och speglar livet runt dem i imaginära situationer, för att få glädje och tillfredsställelse. Fakta bevisar att leksaker kan främja barns psykologiska utveckling och har en mycket nära relation till deras utveckling och tillväxt. Genom spel och leksaker, barn tränar sina muskler, handlingskoordination och perception, kan de också vidga sina vyer, öka sina kunskaper, odla sitt temperament, utveckla sitt språk och förbättra sin förståelseförmåga, kreativitet, fantasi, tankeförmåga och estetiska koncept. Det är mycket viktigt att odla goda vanor och moralisk kvalitet, förbättra fysisk kvalitet etc.. Därför är leksaker oerhört viktiga för att främja barns psykologiska utveckling och tillväxt. De är oumbärliga partners i processen för tillväxt och utveckling.

Why are plush toys so important for children- family plush toys

Bland alla dessa olika typer av leksaker, varför är plyschleksaker alltid förstahandsvalet?

1. Känslan av trygghet

Vi kan ofta se att vissa barn håller i plyschleksaker eller täcke filtar innan de somnar på natten. Om de tappar bort plyschleksakerna eller filtarna blir de oroliga och kan inte sova. Detta beror på att plyschleksaker i viss utsträckning kan kompensera för barns bristande säkerhet. Kontakt med plyschleksaker kan få barn att känna sig mjuka och varma. Psykologer tror att kontakt med bekväma saker kan främja barns känslomässiga utveckling.

Why are plush toys so important for children- Give children a sense of security

2. Sensorisk utveckling

Den mjuka och långa pälsen kan stimulera barns känsel. När barn rör vid en plyschleksak vidrör den fina pälsen varje cell och nerv på barns händer, vilket inte bara ger barnen glädje, utan också gynnar barnens känslighet för beröring. Dessutom kan leksakens form och utseende stimulera deras syn, och ljudet från den elektriska plyschleksaken kan stimulera barns hörsel, hjälpa dem att koordinera med reaktionerna från olika sinnen på ögon, ben, lemmar, hud, etc., att kontakta och känna igen nya saker i omvärlden, vilket är ett effektivt verktyg för att hjälpa barn att förstå världen. 

Why are plush toys so important for children- child playing with stuffed toy

3. Hjärnans utveckling

Barns kroppsfunktioner som hand-fot-koordination, hand-öga-koordination måste byggas upp gradvis genom träning. Leksaker är det perfekta verktyget, plyschleksaker som låter barn hålla, leka, imitera och prata. När barn leker hus med plyschleksaker måste de skapa en situation, detta kan stimulera deras fantasi. I rollspel spelar plyschleksaker den roll som barn tilldelats och accepterar de känslor som barn projicerar på dem. Det är mycket användbart för utvecklingen av hjärnan. Därför är plyschleksaker till stor nytta för utvecklingen av barns kroppsfunktion och hjärna.

Why are plush toys so important for children- child holding stuffed toy

Dessutom är barn som gillar plyschleksaker mer uppmärksamma, mer fokuserade och mindre blyga. Varför gillar barn alltid mjuka saker? För att röra vid mjuka föremål kan ge komfort och värme, vilket är mycket likt känslan av mammas kyssar, beröring och kramar. Förutom barn har många vuxna också ett normalt "mjukt fäste"-komplex. Till exempel hoppas vissa vuxna få plyschleksaker i present; vissa föredrar plyschpyjamas framför andra material på vintern; vissa äldre föredrar plyschfiltar istället för andra filtar... Med dessa saker kommer de att känna sig mer avslappnade och bekväma.

Att utbilda barn är en stor sak. Föräldrar kan använda plyschleksaker av hög kvalitet för att vägleda och utbilda barn.

Relaterade artiklar:

Leksakssäkerhetscertifikat

6 inspirerande gosedjurstrender 2024